Un inceput bun

Proiectul este implementat de Asociația „Inima Reginei” din Bârlad în parteneriat cu Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iași și Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata” din București.

REZUMATUL PROIECTULUI:
Bugetul total al proiectului este de 80 980 de franci elvețieni și este finanțat din Granturile SEE prin Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile.

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Creşterea capacităţii ONG-urilor de a oferi servicii sociale specializate pentru copiii romi  in vederea asigurarii accesului la educatie si imbunatatirii abilitatilor de viata.

Obiective specifice:

OS1: Oferirea de servicii socio-educative de tip gradinita pentru 25 de prescolari romi  din „ghetoul” din Barlad in vederea asigurarii integrarii  scolare a acestora.

OS2: Cresterea gradului de participare si a rezultatelor scolare pentru 25 de copii romi cu risc de abandon al scolii primare in cadrul centrului de tip after school, asigurarea accesului acestora la urmatoarele nivele de educatie formala si imbunatatirea integrarii lor scolare.

OS3:Cresterea gradului de constientizare pentru 50 de parinti romi si a autoritatilor locale cu privire la necesitatea includerii copiilor romi in sistemul educational si asigurarea suportului necesar în activitatile lor scolare.


În cadrul acestui proiect asociația noastră este responsabilă de lucrul cu părinții și de monitorizarea și evaluarea proiectului.
În ceea ce privește lucrul cu părinții am observat că metoda tradițională, și anume aceea a "ședințelor cu părinții", nu oferă întotdeauna cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor copilului.
 Așadar, a trebuit să găsim o alternativă care să contribuie la succesul școlar al beneficiarilor proiectului nostru.