Povesti in graiurile romilor

Obiective specifice:

1. Realizarea unei antologii cu 4 interviuri culese în principalele dialecte ale romilor din România (căldărăresc, ursăresc, spoitoresc, carpatin), într-o perioadă de 4 luni.

2. Realizarea unui DVD-uri cu 4 interviuri filmate (povestea vieții) cu romi vorbitori ai celor 4 dialecte (căldărăresc, ursăresc, spoitoresc, carpatin) ale limbii romani, într-o     perioadă de 4 luni.

GRUPUL ŢINTĂ/ BENEFICIARI AI PROIECTULUI 

Grupul țintă al proiectului este format din romii aparținând neamurilor tradiționale (căldărari, ursari, spoitori, gabori) păstrătoare a limbii romani și a tradițiilor rome, a căror limbă și cultură vor fi conservate și promovate prin intermediul proiectului. 

Beneficiarii proiectului sunt studenții Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani, Secția de Limba Rromani – Universitatea din București. Aceștia vor beneficia de rezultatele proiectului (antologie de texte în limba romani și DVD cu interviuri de tip povestea vieții). 

Perioada: iunie - noiembrie 2016

Finanțator: Departamentul pentru Relatii Interetnice