Proiecte Finalizate

„Amintiri de carton… Conservarea patrimoniului național al Deportării romilor în Transnistria”

Obiective generale: crearea unei serii de instrumente, materiale care să contribuie la o cunoaştere mai aprofundată a culturii rome.

„Rudarii: contribuțiile lor în spațiul autohton românesc”

Scopul proiectului cultural: creșterea gradului de cunoaştere cu privire la neamul de romi al rudarilor şi evidenţierea contribuţiei acestui neam de romi în mediul rural românesc.

„Sostar na rovas?... O Samudaripen thaj lesqi ciaci paramisi. De ce nu plâng?... Holocaustul romilor și povestea lui adevărată. Deportarea romilor în Transnistria: mărturii, studii, documente”

Obiectivul proiectului: revizuirea şi traducerea lucrării cu acelaşi nume (publicată în limba română de Centrul Rromilor „Amare Rromentza” în anul 2010) în limba romani şi limba engleză.

Essential Elementary Education

În cadrul acestui proiect Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata” are rolul de a monitoriza și evalua activitățile și rezultatele proiectului.

SUPORT INSTITUȚIONAL

Finanțator: Foundation Open Society Institute Buget: 20700 USD Perioada de implementare: octombrie 2012- octombrie 2013

Un inceput bun

O METODĂ NOUĂ DE LUCRU CU PĂRINȚII DIN GHETOU "Un început bun" este continuarea proiectului "Essential Elementary Education". Proiectul se adresează unei comunități de tip "ghetou" din Bârlad alcătuită din aproximativ 300 de persoane, în general de etnie romă. Principalele probleme cu care se confruntă această comunitate sunt legate de lipsa modelelor, lipsa încrederii între membrii comunității, un nivel foarte scăzut de aspirații în rândul copiilor și un val puternic de stereotipuri și prejudecăți din partea populației majoritare locale. Anul acesta proiectul continuă cu finanţare din Granturile SEE prin Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile

Cultura romă între "bărci de carton" și realitate

Proiectul de față aduce o serie de informații noi asupra reprezentării sociale a Holocaustului romilor (Deportării în Transnistria în cazul romilor din România) în societatea românească. Lucrarea de față încadrează și interpretează evenimentul deportării în Transnistria în contextul culturii rome.

Povesti in graiurile romilor

Scopul proiectului: Cunoașterea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al minorității naționale a romilor din România. Obiectivel generale: Salvgardarea dialectelor/graiurilor (căldărăresc, ursăresc, spoitoresc, carpatin) limbii romani prezente pe teritoriul României. Promovarea pe teritoriul României, și nu numai, a diversității lingvistice a neamurilor tradiționale de romi din România.

Amintiri de carton… Harta orală a Deportării romilor în Transnistria

Caracterul inovativ al proiectului, a constat în reprezentarea artistică a întregului eveniment istoric al deportării cât mai ales a componentei de mituri și legende creată de supraviețuitorii evenimentului, în condițiile în care cultura romilor este una orală, iar aceasta este ultima generație de supraviețuitori ai deportării în Transnistria.